Prospects

Op welke manier kan de trainer en de manager door de tijd controleren of de begeleidingsmomenten per klant zijn doorlopen?
Met het LeefstijlClub leden volg programma kan;
  • Een trainer aan een lid gekoppeld worden
  • Een lid aan een begeleidingsprotocol gekoppeld worden
  • De trainer diverse testen zoals gezondheid analyse, fittesten en leefstijl analyse uitvoeren en per lid een adviesrapport aanbieden
  • Een persoonlijk dossier opgebouwd worden per lid
  • De trainer via het portaal webmail communiceren met het persoonlijke thuis platform van de deelnemer
  • De manager de trainer aansturen op werkelijk gemaakte contact momenten
  • De manager inzage krijgen in de resultaten van de leden
  • De manager individueel of groepsgewijs communiceren met de leden en trainers
Om deze module te gebruiken is een computer met internet nodig op de fitness afdeling.